Menu

Lid Rekenkamer ’s-Hertogenbosch

Maak waar als
Management en bestuur 4 uur
Wat komt er terecht van de beleidsvoornemens van de gemeente? Dit onderzoekt de onafhankelijke Rekenkamer van de gemeente 's-Hertogenbosch.
Lid Rekenkamer ’s-Hertogenbosch

Dit maak jij waar

als Lid Rekenkamer ’s-Hertogenbosch

De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch en rapporteert aan de gemeenteraad. De rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het beleid van de gemeente. Zij draagt hiermee bij aan het versterken van de rol van de gemeenteraad. Tegelijkertijd wordt aan de inwoners van de stad zichtbaar gemaakt hoe publiek geld wordt besteed en wat er terecht komt van de beleidsvoornemens van de gemeente (‘rekenschap afleggen’).

De rekenkamer werkt met verschillende onderzoeksmethoden aan zelf te kiezen onderwerpen. De taken en bevoegdheden van de rekenkamer staan beschreven in de Gemeentewet en in de door de gemeenteraad vastgestelde verordening. Het onderzoeksprogramma wordt jaarlijks vastgesteld.

De hoogtepunten van jouw verhaal

In verband met het ontstaan van een vacature door het einde van de termijn van één van de leden zoekt de Rekenkamer
’s-Hertogenbosch een nieuw lid met een politiek / bestuurlijke antenne, energie en een sterk kritisch vermogen.

Als teamlid bent u samen met ons verantwoordelijk voor het functioneren van de rekenkamer in zijn geheel. U levert daarin een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de rekenkamer. U draagt als lid mede zorg voor het ontwerpen en vaststellen van het jaarlijkse onderzoeksprogramma en het contracteren en begeleiden van onderzoeksbureaus voor de uitvoering van onderzoeken. Daarnaast zorgt u, in onderlinge verdeling met de andere leden, voor het begeleiden van onderzoeken en het vertalen van onderzoeksresultaten in bruikbare aanbevelingen voor de gemeenteraad. Afhankelijk van het onderzoek dat u begeleidt, presenteert u de resultaten en aanbevelingen aan de gemeenteraad.

Dit ben jij

Een maatschappelijk betrokken teamspeler met politiek- bestuurlijke sensitiviteit en kritisch vermogen gecombineerd met interesse in de gemeente ’s-Hertogenbosch.

 • U maakt slagvaardig keuzes in onderwerpen die de rekenkamer wil onderzoeken.
 • U vindt het een uitdaging om de controlerende en kaderstellende functie van de gemeenteraad te helpen versterken.
 • U bent in staat om samen met de andere leden onderzoeken te initiëren, te begeleiden en incidenteel zelf mee uit te voeren.
 • U vertaalt met de andere leden de opgaven van de rekenkamer naar concrete resultaten.
 • U weet onderzoeksresultaten om te zetten in toepasbare beleidsaanbevelingen voor de raad en het college van Burgemeester en Wethouders.
 • U weet goed in te spelen op politieke, organisatorische en maatschappelijke verhoudingen waarmee u het effect van onderzoek maximaal benut.

Om een zo complementair mogelijk team te kunnen vormen zoeken wij voor deze specifieke vacature een nieuw lid met kennis van en ervaring in het sociaal domein.

 • U hebt een achtergrond in het sociaal domein (welzijn, zorg, werk en inkomen of vergelijkbaar).
 • U beschikt over stevige ervaring op de voor de gemeente relevante terreinen, bij voorkeur op strategisch en/of bestuurlijk niveau.
 • U bent bekend met het sociaal domein op lokaal, regionaal en provinciaal niveau.


Verder beschikt u over de volgende kwaliteiten:

 • Academisch werk- en denkniveau, in staat om onderzoeksresultaten te vertalen naar een politiek-bestuurlijke boodschap en heeft aantoonbaar kennis over het doen van onderzoek.
 • Een onafhankelijke kritische instelling, kan creatief denken en dat inbrengen in vernieuwende vormen van onderzoek.
 • Kennis en ervaring met de (gemeentelijke) overheid en overheidsnetwerken.
 • Een goed politiek-bestuurlijk gevoel, gewend om zaken te duiden, uit te kunnen leggen en vast te kunnen leggen.
 • Ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van onderzoeken op het gebied van doelmatigheid, doeltreffendheid en beleidseffectiviteit bij voorkeur op gemeentelijk niveau.
 • Bekend met de belangrijkste beleidsterreinen van de gemeente.
 • Bekendheid met ’s-Hertogenbosch of directe omgeving en binding met de regio door wonen of werk heeft sterk de voorkeur.
 • Bij voorkeur hebt u geen zitting in meer dan twee rekenkamers.

Dit krijg je ervoor terug

De tijdsinzet bedraagt ongeveer vier dagdelen per maand. U ontvangt een vaste maandelijkse vergoeding. De plenaire vergaderingen zijn op woensdagavonden gepland.

Bijzonderheden van de Rekenkamer

U bent bereid en in staat om voldoende tijd vrij te maken voor het werk van de rekenkamer gedurende de zittingsperiode. Flexibiliteit hierin is vereist. U vervult geen andere functies die een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van de gemeente en de door de gemeente gesubsidieerde instellingen in de weg staan. De afgelopen vijf jaar heeft u bijvoorbeeld geen (directe) arbeidsrelatie gehad met de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Wilfred Goedmakers (voorzitter, 06-18167710) of Erik Wouters (secretaris, 073-6159770). Ook voor vragen over de procedure kunt u terecht bij Erik Wouters.

Solliciteren

U wordt verzocht uiterlijk 25 februari 2024 te reageren. Medio maart vinden de selectiegesprekken met de Rekenkamer ‘s-Hertogenbosch plaats. 

De gemeenteraad benoemt de leden van de rekenkamer, op voordracht van de rekenkamer. Bij benoeming dient u een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te kunnen overleggen.

Let op! Informatie over jouw sollicitatie kan in jouw spam terechtkomen. We willen je daarom vragen deze mailbox goed in de gaten te houden.

Zo schrijf je jouw succesverhaal

hier zet jij de kroon op het werk

De rekenkamer in ’s-Hertogenbosch bestaat uit vier leden, onder wie de voorzitter. De voorzitter en de leden worden benoemd voor een periode van zes jaar. De rekenkamer wordt ondersteund door een secretaris. De rekenkamer is zichtbaar en benaderbaar en heeft een goed beeld van de actualiteit in de lokale samenleving. De rekenkamer bestaat sinds 2006 en is ervaren, maar zij zoekt ook steeds naar vernieuwing. Qua samenstelling wordt gestreefd naar differentiatie van kennis en ervaring.

Meer informatie vindt u op De Rekenkamer 's-Hertogenbosch

Waarom werken voor de Gemeente ‘S-Hertogenbosch?

De voordelen waarom je voor Gemeente 's-Hertogenbosch als werkgever moet kiezen​

Toonaangevende projecten​
Veel gemeenten laten zich inspireren door wat we doen. Dat is niet ons doel maar een gevolg van het realiseren van goede ideeën
Fantastische schaal​ ​
Wij zijn als gemeente groot genoeg om ambities te realiseren en klein genoeg om het allemaal te overzien.
De stad zelf​
Of je hier nu woont of niet, onze medewerkers worden allemaal betoverd door onze prachtige stad.
De mens centraal​
De burgers, onze medewerkers en onze partners. We werken voor de maatschappij.
De vrijheid​
Thuiswerken, vrije tijd, werktijden, verantwoording en autonoom werken. Wij geven je veel vertrouwen en jij maakt het waar.

Na 6 stappen start jouw avontuur

Je reageert op deze vacature
Laat je droom uitkomen! Zet de eerste stap naar een baan bij de gemeente 's-Hertogenbosch door op deze vacature te reageren.
Jouw verhaal is ontvangen
Je krijgt een bevestiging van je sollicitatie. Na de sluitingsdatum van de vacature hoor je meer van ons.
We nodigen je uit in ons kasteel
Je komt langs op een van onze locaties. We leren elkaar beter kennen.
Daarna volgt een tweede gesprek
Je hebt een tweede gesprek. We bespreken onze ambities en natuurlijk die van jou.
Je ontvangt een magisch aanbod
Je krijgt een aanbod. In een gesprek nemen we de arbeidsvoorwaarden door.
Welkom bij Gemeente 's-Hertogenbosch
Maak het waar! Jouw verhaal begint bij de gemeente 's-Hertogenbosch!
Ervaar de magie zelf

Neem contact op met gemeente 's-Hertogenbosch

Vragen over deze vacature?
Erik Wouters Secretaris rekenkamer
Vragen over deze procedure?
Figen Tasdemir - Okul Ondersteunend medewerker personeelsmanagement

Werken bij de gemeente 's-Hertogenbosch

Groot genoeg om impact te hebben, klein genoeg om vlot te schakelen

Als centraal gelegen provinciestad zijn we groot genoeg om onze medewerkers de kans te geven om ideeën waar te maken en deze echt om te zetten in waargebeurde verhalen. Tegelijkertijd zijn we net een dorp, klein genoeg om die verhalen leesbaar te houden en niet te laten stranden in een dik boek waar niet doorheen te komen is.